درختچه بهارگل ارغوان:

ارغوان درختچه ای زیبا از خانواده بقولات با برگ های قلبی شکل با گل های زیبا که قبل از برگ ها در بهار ظاهر میشونددرختچه ای است کوتاه با شاخه هایی پیچ خورده و گلهایی بسیار زیبا .چوب این درخت قهوه ای مایل به قرمز است و سنگین میباشد.شاخه های این درخت معمولا سیاه رنگ هستند و خال خال های روشن تری دارند .بهتر است در جایی آفتابی یا نیمسایه قرار گیرد.خاک مناسب ، خاک مرطوب و خوب زهکشی شده میباشد.دمای هوای 7 درجه دمای مناسبی برای این گیاه میباشد و این درخت تا -3 درجه را می تواند تحمل کند.
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران