نهال بادام ربیع :

بادام رقم ربیع بومی ایران و از شهرکرد میباشد ,  و از ارقام پیوندی است که مناسب کشت دیم بوده و نسبت به خشکی تا حدودی مقاوم است.دارای پوست سخت بوده و تا 33%مغز می بندد با امکان دوقلوزایی 56% با عملکرد و بازدهی بالا

زمان گلدهی بادام ربیع:

از نظر زمان گلدهی متوسط تا دیرگل است.

باروری بادام ربیع:

بادام ربیع از ارقام  خودناسازگار بوده که از بادام ماماِِیی گرده میگیرد.

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال های بادام،نهال بادام پیوندی، بادام ربیع و مشاوره برای احداث باغ  و هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران