چنار آمریکایی:Platanus occidentalis

بطورکلی درخت چنار آمریکایی درختی ست پهناور که بومی شمال شرقی آمریکاست.معمولا با عادت رشدی تک ساقه که معمولا تا حدود 2الی 3 متر رشد می کند با شاخه های تقریبا افقی و عادت رشدی گرد.برگ هایی سه لوبه از رنگ سبز متوسط  تا سبز تیره با کناره هایی ضمخت که با شروع پاییز برگ ها به رنگ های زرد و قهوه ای که از هم قابل تمیز دادن نیستند درمی آیند میوه های تک در خوشه های کوچک گرد که در ماه های فروردین و اردیبهشت نمایان می شوند گل های نر با رنگ زرد و ماده ها با رنگ قرمز .و میوه هایی که بعد از رسیدن  توسط باد پحش می شوند.

ویژگی زینتی بودن چنار آمریکایی:

ویژگی زینتی بودن این چنار پوست قهوه ای که بطور نامنظم زمانیکه ورقه ورقه می شود داخل آن پوست سفید متمایل به کرم رنگ ان ظاهر می شود که منظره بسیار زیبایی به این درخت می دهد و زمانیکه بالغ می شود پوست سفید خالدار که از دور نیز قابل دیدن است از ویژگی های شناسایی این درخت می باشد..


کاربرد درخت چنار آمریکایی:

علاوه بر زینتی بودن این درخت بعلت زیبایی پوست آن که بنحو زیبایی با خطوط نامنظم رنگ های سفید و کرم و قهوه ای به نمایش گذاشته شده است و نیز کاربرد آن به عنوان سایبان در پارک ها و فضی سبز و خانه های ویلایی کاربرد دارد از چوب این درخت در صنعت مبلمان سازی ، کاینت سازی ،بدنه بشکه ،صندوق های چوبی،

آفات و بیماری درخت چنار آمریکایی:


چنار آمریکایی ممکن است دچار ریزش برگ و خشک شدن شاخه های کوچک شود که بعلت دچار شدن به افاتی مانند کنه ها،عنکبوت،شته و یا گرفتار بیماری های قارچی مانند سفیدک پودری ویا لکه برگی شود.
اگر چنار در فضای سبز کاشته شود با تمیز کزدن یرگ ها و قارچ کش ها میتوان با این افات و بیماری ها مبارزه کرد.

 

شماره تماس:
لشگری
:09126947735 

صحرایی: 09355161163
  مالمیر    :09384398752 
 

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران