نهال گیلاس صورتی

 درخت گیلاس صورتی دارای میوه ای متوسط و مخروطی شکل یا قلبی شکل است با رنگ میوه  صورتی و گوشت میوه زردرنگ  و در هفته اول تیر ماه می رسد.
 

برای تهیه نهال های سالم و قوی با قیمتی مناسب لطفا با نهالستان نهال کرج با شماره های زیر تماس بگیرید.


 شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163
مالمیر    :09384398752 
 
فاتح:09122275234 

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران