گردو پدرو:

گردو پدرو درختی مناسب برای حیاط خانه:


گردو پدرو بخاطر جثه تقریبا کوتاهش  مناسب باغ های خانگی می باشد و خود بارور بوده و از گردوهای زودبارده و پربارده ارقام آمریکائی می باشد با پوستی تقریبا نازک که مغز  براحتی از آن جدا می شود. گردو پدرو مناسب آب و هوای مدیترانه تابستان های معتدل و زمستان های سرد می باشد و  نیاز سرمایی این رقم از گردو 300-1500 در دمای صفر تا 7 درجه سانتیگراد می باشد  و حداقل دما تا  20- درجه سانتیگراد را می تواند تحمل کند و برای باردهی  باید دمایی بین 18 تا 22 درجه سانتیگراد و رطوبت مناسب بین 25% -70%باشد.

شماره تماس:
لشگری
:09126947735 

صحرایی: 09355161163
  مالمیر    :09384398752 
 

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران