نهال انگور آمریکایی نیاگارا:niagara grape

انگور بیدانه نیاگارا بومی آمریکاست و در شمال امریکا کشت و کار می شود.

مشخصات انگور بیدانه نیاگارا:

انگور بیدانه نیاگارا دارای حبه هایی به شکل گرد در اندازه هایی متوسط تا درشت  با رنگ سبز در خوشه هایی بزرگ.حبه ها داری پوستی براق سبز کمرنگ و روشن است با گوشتی سبز رنگ و آبدار و بدون هسته،مزه آن شیرین با ته مزه ترش است و طعمی دلنشین است.

مصارف انگور بیدانه نیاگارا:

انگور بیدانه نیاگارا بعنوان تازه خوری،تهیه شراب،مربا و آب میوه کاربرد دارد.

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال انواع ارقام انگور و انگور بیدانه آمریکایی نیاگارا و مشاوره برای احداث تاکستان و هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران