نهال بادام یلدا-ne plus Almond

بادام یلدا در اصل بومی آمریکا بوده و از ویژگی های آن پوست نازکی آن است و نیاز به حدود 2500 ساعت سرما دارد.

مشخصات میوه بادام یلدا:

بادام یلدا دارای میوه ای درشت با شکلی بلند و کشیده و باریک و پوست نرم و مغزی شیرین است.

زمان گلدهی بادام یلدا:

درخت بادام یلدا در اواخر زمستان به گل مینشیند .
 

زمان رسیدن میوه بادام یلدا:


بادام یلدا را در اواخر شهریور میتوان برداشت کرد.
 

باروری نهال بادام یلدا:

درخت بادام یلدا خودناسازگار بوده و نیاز به گرده ده دارد و بهترین درخت گرده دهنده آن بادام نون پاریل می باشد.
 

رای تهیه بهترین و سالمترین نهال های بادام پوست نازک یلدا و مشاوره برای احداث باغ  و هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران