درخت بادام منقا دیرگل


بادام منقا دیر گل بومی مناطق غرب آسیاست با عمر اقتصادی حدود 25 سال که به خشکی مقاوم است و نیز سرما را تا دمای -20 تا -25 درحه سانتیگراد می تواند تحمل کند.

زمان رسیدن میوه بادام منقا دیرگل:

رسیدن میوه درخت بادام منقا دیرگل اوایل شهریور می باشد.

ارقام گرده زای بادام منقا دیرگل:

برای باروری درختان بادام ازمنقا دیر گل میتوان از ارقام فرانیس و ربیع استفاده کرد.


تکثیر درخت بادام منقا دیرگل:
 

برای تکثیر درخت بادام منقا دیرگل می توان  برروی دانهال بادام تلخ پیوند زد.

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران