شلیل مغان

شلیل مغان که از ارقام شلیل می باشد مانند دیگر شلیل ها بومی چین بوده و دارای میوه ای درشت با گوشت میانبر زرد رنگ است که اواخر مرداد می رسد انبارداری تقریبا طولانی دارد که باعث می شود از محبوبیت بالایی برخوردار باشد.درخت آن عمر اقتصادی 10 سال داردکه می توان برروی دانهال شلیل پیوند زده شود سرما را تا دمای -25 تا -35 متحمل است. 

 

شماره تماس:
لشگری
:09126947735 

صحرایی: 09355161163
  مالمیر    :09384398752 
 

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران