آلبالو مجاری دیررس

آلبالو مجارستان دیررس:

  این رقم از آلبالو میوه های درشت و دم کوتاه دارد و نسبت به ارقام دیگر زمان گلدهی دیرتری دارد. ارتفاع آن تا 8 متر هم می رسد. میوه ی درخت بعد از رسیدن، می ریزد.

محسنات آلبالو مجاری دیررس:

به علت مقاومت زیاد درخت، می توان در اغلب مناطق ، اعم از مناطق مرتفع یا پست ، آنرا به خوبی کشت و پرورش داد.

زمان گلدهی آلبالو مجاری دیررس:

زمان گل دهی نیمه دوم فروردین  ماه است

زمان رسیدن میوه آلبالو مجاری دیررس:

  زمان رسیدن میوه اوایل تیرماه می باشد

عمر اقتصادی آلبالو مجاری دیررس:

و عمر اقتصادی آن 30 سال

تکثیر آلبالو مجاری دیررس:

برای تکثیر افزایش این رقم آلبالو میتوان برروی  آلبالو تلخ پیوند زد.

برای خرید نهال های سالم و قوی درخت آلبالو مجاری دیررس با نهالستان نهال کرج لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید.

 

 شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163
مالمیر    :09384398752 
  
فاتح:09122275234 

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران