نهال بادام حریر:

درخت بادام حریر از ارقام پرمحصول و زودبازده بوده که نسیتا" دیرگل می باشد و منشا ایرانی و از هر آذرشهر می باشد.

مشخصات بادام حریر:


بادام حریر دارای پوست سبز نازک بوده که براحتی جدا می شود.

درصد مغز بادام حریر:

درصد مغز بادام حریر 55 % است.

باروری بادام حریر:


بادام حریر تقربا جزو ارقام خودناسازگار است و ارقام گرده ده آن نون پاریل و رقم یلدا می باشد.

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ارقام مختلف بادام و بادام حریر  ، مشاوره برای احداث باغ  ، هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران