سیب گراون اشتاین آلمان:gravenstein apple Germany 

سیب گراون اشتاین المانی از ارقام دیررس سیب است که شکلی نامنظم دارد با اندازه ای متوسط تا درشت پوستش صاف و مومی ست با رنگ زمینه زرد با رگه هایی قرمز مایل به قهوه ای و گوشتی سبز مایل به زرد بافتی سفت و ترد و آبدار و مزه ای ترش و معطر.
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران