زردآلو قیسی

این گونه از میوه زردآلو که بیشتر مصرف تازه خوری دارد برروی پایه زردآلوی بذری پیوند می شود و سرمای زمستان را تا دمای -20 درجه سانتیگراد را تحمل دارد و عمر اقتصادی آن تا حدود 30 سال هم می تواند باشد.میوه قیسی در نیمه دوم خرداد ماه می رسد.

 

شماره تماس:
09126947735: لشگری

09355161163:صحرایی
09384398752:   مالمیر

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران