نهال هلو فرانسه پیش رس:

این رقم هلو دارای قدرت رشد متوسط است  و جزو هلو های پیش رس است.

زمان رسیدن هلو پیش رس فرانسه:

زمان رسیدن این رقم هلو که از ارقام پیش رس می باشد اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد است.


مشخصات میوه هلو پیش رس فرانسه:

این هلو دارای پوستی برنگ قرمز تند می باشد و گوشتش دارای بافت سفتی است.

برای تهیه بهترین،قوی ترین و سالم ترین نهال های ارقام هلو و مشاوره در کاشت لطفا با نهالستان نهال کرج با شماره های زیر تماس بگیرید.


 

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163
مالمیر    :09384398752 

فاتح:09122275234 

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران