سیب زرد فرانسه :  france Golden delicious apple

 
سیب زرد فرانسه از ارقام پربازده سیب است که بومی  ایالات متحده می باشد .دارای رنگ پوستی زرد و براق است با وزن میانگین 160 تا 200 گرم  و تحمل سرمای زمستانی -25 درجه سانتیگراد که برروی پایه بذری پیوند زده می شود.
 

زمان رسیدن سیب زرد فرانسه:

میوه این رقم سیب اواخر شهریور تا اوایل مهر ماه است.
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران