نهال انگور فخری

انگور فخری از انواع انگور هایی است که در ایران کشت می شود.

مشخصات انگور فخری:

انگور فخری از انواع انگور های بیدانه است با حبه های بیضی شکل برنگ سبز مایل به سفید یا زرد می باشد.

مصرف انگور فخری:

انگور فخری علاوه بر مصرف تازه خوری به عنوان کشمش نیاز مصرف بالایی دارد.

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال های انواع انگور و مشاوره برای احداث باغ  و هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران