آلو خاکی:


آلو خاکی با ظاهری گرد آلوده و سبز ولی گوشت میوه خوشرنگ و قرمز.آلو حاکی را برای زمان زیادی می توان نگه داشت و این امتیاز این میوه است .

زمان رسیدن میوه آلو خاکی:

زمان رسیدن میوه آلوخاکی از اواسط شهریور تا اواسط مهر ماه است.

 برای تهیه نهال های قوی و سالم نهال آلو خاکی لطفا با نهالستان نهال کرج با شماره های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:
لشگری
:09126947735 

صحرایی: 09355161163
مالمیر    :09384398752 

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران