انسداد آوندی در گل های شاخه بریده:

علت انسداد آوندی چیست؟

۱-انسداد آوندی می‌‌تواند به عنوان یک نتیجه انسداد ناشی از واکنش‌‌های اکسایشی در انبارداری و یا نگهداری ساقه در آب رخ می‌‌دهد.
تولید ترکیبات فنلی مانند سوبرین (Suberin) ممکن است مسئول این انسداد فیزیولوژیکی باشد

۲-یک مشکل شایع‌‌تر که انسداد آوندی رخ می‌‌دهد به دلیل رشد باکتریایی در محلول نگهداری است. به ویژه اگر در محلول نگهدارنده گل از قند استفاده شده است، یک محیط فوق العاده برای رشد باکتری و قارچ ایجاد می‌‌کند. 
 

جلوگیری از انسداد آوند ها در گلهای شاخه بریده:

۱- شاید با استفاده از بازدارنده ها مانند S-کاروون  و 4-هگزیل رزوسینول، ماده زردرنگ به فرمول C12H18O2 که گندزدا است در انسداد بدلیل اکسایشی باشد را در به تأخیر انداختن پژمردگی در برخی از گونه گل موثر باشد.
 
۲- می‌‌توان آن را با استفاده از آنتی‌‌اکسیدان کاهش داد و یا اطمینان از این که ساقه در ابتدا در آب با pH پایین قرار داده شده است. 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال و مشاوره برای احداث باغ  و هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران