نهال سیب مربایی  یا سیب ریز: crabapple

  

نهال سیب زینتی:


این رقم سیب درختی ست  پاکوتاه و کم رشد و بیشتر جنبه زینتی دارد و به عنوان پاکوتاه کننده نیز می تواند کاربرد داشته باشد. برای درست کردن مربا مناسب است که از انواع سیب های ریز استفاده کنید که بیشتر برای پختن مربا استفاده میشود تا خوراکی که سیب مربایی مشهد از میان سیب های ریز مربایی  از معروفیت بیشتری برخوردار است و به بیماری آتشک نیز مقاوم است. 

کاربرد درخت سیب ریز :


از درخت سیب ریز میتوان به عنوان یک درخت پا کوتاه و زینتی در فضای سبز و یا ویلا ها استفاده کرد درختی ست که در چهار فصل زیبایی خاصی دارد. در بهار که با شکفته شدن شکوفه های سفید با قسمتی صورتی بسیار زیباست در تابستان که با میوه های ریزش جلوه خاصی دارد و در پاییز با رنگارنگی برگ هایش طبیعت زیبایی را خلق می کند و در زمستان که هنوز بعضی میوه ها هنوز روی درخت مانده اند.

مشخصات سیب مربایی:

معمولا دارای رنگ  قرمز خوش رنگ با دم خیلی بلند و کمی معطر است که حد اکثر وزن آن به 11 گرم می رسد.

زمان رسیدن سیب مربایی:

در شرایط کرج 12 تا 27 فروردین ماه به گل رفته و اوایل شهریور ماه می رسد.

  زمان به بار نشستن سیب مربایی:

   در 3 تا 4 سالگی به بار نشسته و هر سال بار فراوان می دهد. 
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال و مشاوره برای احداث باغ  و هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران