آلو کالیفرنیا

این رقم آلو همانطور که از اسم آن مشخص است بومی کالیفرنیای آمریکاست با عمر اقتصادی حدود 25 سال که سرمای زمستان را تا -25 درجه سانتیگراد تحمل دارد و به خشکی تقریبا متحمل است میوه آن اواخر مرداد می رسد و با پیوند برروی الو بذری قابل تکثیر است.

 

شماره تماس:
لشگری
:09126947735 

صحرایی: 09355161163
  مالمیر    :09384398752 
 

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران