آلبالو بوترمو

این رقم آلبالو رنگی قرمز  داشته با اندازه ای درشت و گرد با دمی کوتاه

زمان رسیدن آلبالو بوترمو:

 این رقم آلبالو برای مصرف مربا و کمپوت سازی استفاده می شود. در هفته اخر خرداد می رسد.

زمان رسیدن آلبالو بوترمو:

زمان رسیدن آلبالو بوترمو اواخر خرداد می باشد.
برای تهیه انواع نهال آلبالو و آلبالو بوترمو لطفا با نهالستان نهال کرج با شماره های زیر تماس بگیرید.

 شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163
مالمیر    :09384398752 
 
فاتح:09122275234 

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران