گیلاس سیاه تکدانه مشهدی

گیلاس سیاه تکدانه  که بنام sweet cherry  در دنیا شناخته می شود و قبل از رسیدن هم مزه ای تفریبا شیرین دارد تا حدود 10 متر هم توانائی رشد دارد ولی امروزه برای برداشت بهتر محصول با هرس ان اجازه رشد زیاد را به آن نمی دهند.گیلاسی خوش طعم با شکوفه های سفید که در فروردین ماه قبل از جوانه زنی برگ ها شکوفا می شود و در تیر ماه میوه آن می رسد.توسط زنبور ها و پروانه ها گرده افشانی می شود.

زمان رسیدن گیلاس تکدانه مشهدی:

شکوفه های سفید گیلاس تکدانه مشهدی که در فروردین ماه قبل از جوانه زنی برگ ها شکوفا می شود و در تیر ماه میوه آن می رسد

برای تهیه سالم ترین و قوی ترین نهال گیلاس تکدانه مشهد لطفا با نهالستان نهال کرج با شماره های زیر تماس یگیرید.

 

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163
مالمیر    :09384398752 
 
فاتح:09122275234 

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران