نهال انگور عسگری

  

انگور عسگری دارای دانه هایی کشیده و برنگ سفید است  و در مناطقی که دارای تابستان های ملایم و زمستان هایی بدون سرمای شدید و بهاری بدون یخبندان میتواند پرورش یابد.


زمان رسیدن انگور عسگری:

انگور عسگری جزو انگور های زودرس می باشد.

 انبارداری انگور عسگری:

انگور عسگری قابلیت انبارداری و نگهداری پایینی دارد و به همین دلیل برای مصارف تازه خوری و کشمش ممناسب است.

زمان برداشت انگور عسگری:

زمان برداشت انگور عسگری اواخر خرداد است.

برای تهیه نهال های سالم و قوی انگور عسکری تهران لطفا با نهالستان نهال کرج با شماره های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:

لشگری
:09126947735 

صحرایی: 09355161163
مالمیر    :09384398752 

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران