نهال گردو آمریکایی:گردو پکان آمریکایی

تفاوت گردو و پکان:

تفاوتی که بین گردو و پکان میتوان دید تفاوت در مزه و رنگ مغز آن است .در حقیقت مغز پکان نسبت به مغز گردو کمی شیرین تر است در حالیکه مغز گردو کمی تلخی دارد به همین علت زمان استفاده از گردو در انواع غذا ها یا دسر و شیرینی جات ان را کمی تفت می دهند .

تفاوت دیگر در رنگ مغز پکان و گردو است که مغز پکان کمی به سرخی میزند  درحالیکه رنگ مغز گردو کمی روشن تر است .تفاوت دیگر آنها در اندازه مغز آنهاست که گردو دارای مغز بزرگتری نسبت به پکان است و اینکه شکل مغزپکان کمی متفاوت با مغز گرو است مغز گردو کاملا شبیه مغز انسان است و شاید به همین دلیل است که معتقدند مصرف ان باعث کارکرد بهتر مغز می شود.

چرا کاشت و توسعه درخت پکان موفقیت آمیز نبوده است.؟

چون دوره نونهالی این درخت طولانی ست و دیر به بار می نشیند و باعث کاهش عملکرد وکیفیت محصول می شود و نمی توان درختان بدری را برای گرده افشانی مدیریت کرد از دلایل عدم گسترش این میوه در مناطقی غیراز آمریکاست که زادگاه درخت پکان است .
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران