تغذیه و کود دهی درخت بادام:       

 

درخت بادام  نیز مانند سایر درختان به تغذیه و کوددهی نیاز دارد.

 عناصر غذایی پرمصرف مورد نیاز بادام:

مصرف ازت در درخت بادام:

ازت از عناصر تغذیه ای پرمصرف مورد نیاز برای رشد برای درخت بادام است که کمبود آن به صورت برگهای رنگ پریده، کوچک، قدرت کم،خشکی شاخه های کوچک، کاهش تعداد میوه در درخت و کاهش محصول ظهور می یابد. تأمین ازت به صورت اوه باعث افزایش راندمان گرده افشانی و بستن میوه شده و در نتیجه محصول افزایش می یابد.
مصرف ازت به سه قسمت تقسیم شده و در سه مرحله ی بهمن، اسفند و اواخر فروردین ماه به گیاه داده می شود.

عناصر کم مصرف مورد نیاز برای درخت بادام:

از عناصر کم مصرف کمبود روی، مس و بور بیشتر گزارش شده است. کمبود عنصر روی باعث تولید برگ های کوچک در بادام و زردی بین رگ برگی در برگها میشود. پاشیدن سولفات روی به میزان 8/6 تا 3/11 کیلوگرم در 378 لیتر آب در فصل استراحت نباتی نتیجه ی مثبت داده است.

علایم کمبود مس در بادام:

در حالت کمبود مس، علائم به صورت رشد کم، پوست خشک و چروکیدگی مغز بادام ظاهر میگردد.پاشیدن EDTA مس بر روی شاخ و برگ در رفع کمبود موثر بوده است.

علایم کمبود عنصر بور در بادام:

سوختگی نوک برگ ها معمولاً  در اثر کمبود عنصر بور مشاهده می گردد. کاربرد براکس در خاک به میزان 66 تا 112 کیلوگرم در هکتار علائم کمبود را بر طرف میکند. این مقدار بور برای مدت چهار سال کافی است.

زمان نمونه گیری برگ بادام برای کمبود عناصر:

 یکی از راه های تشخیص کمبود در بادام تجزیه ی برگی می باشد. اگر چه مقدار عناصر موجود در برگ در ماه های مختلف و شرایط گوناگون ممکن است متفاوت باشد، به هر حال بهترین زمان برداشت نمونه برگی در ماههای خرداد و تیر می باشد.
برای تهیه انواع نهال  لطفا با نهالستان نهال کرج با شماره های زیر تماس بگیرید.

 

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752 
فاتح:09122275234  

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران