توت هرات:


نهالستان نهال توت هرات نهال کرج

توت هرات نسبت به سایر انواع توت های سفید درشت تر بوده و از کیفیت بهتری برخوردار است و دیر تر میرسد.
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال های ارقام توت مشاوره کاشت و هرس لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

 

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163
مالمیر    :09384398752 
 
فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران