درختچه بهار گل ویگیلا- Weigela


درختچه ویگیلا بین شش تا ۳۸ گونه از درختچه های برگریز از خانواده   Caprifoliaceae دارد که تا یک مترو نیم  رشد می کند که همه آنها  بومی شرق آسیا هستند و نام آن از یک دانشمند آلمانی گرفته شده است.

ویگیلا مکانی با نور کامل را می پسندد هرچند کمی سایه هم برایش قابل تحمل است.این درختچه خاکی با زهکشی را می پسندد و از خاک سنگین متنفر است.


برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران