درختچه بهارگل بداغ:

درختچه بداغ با گل های زیبای توپی شکل و معطر در بهار بعنوان تک درخت در فضای سبز،پارک ها،بولوارها و میادین کاربرد های بسیاری دارد ولی بعضی از گونه های آن نیز به  عنوان پرچین  کاربرد دارد و در باغها و باغچه ها به وفور کاشته میشود.

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران