درخت نارون ملچ  :Ulmus glabra 

درخت نارون ملچ از گونه های خزان کننده با رشدی کند است با نیازمند رطوبتی متوسط و خاکی با زهکشی خوب در آفتاب کامل. این گونه  از نارون مقاوم به محل های سایه آفتاب است .خاکی غنی،لومی با و مرطوب را ترجیح می دهد .میتواند به مکان های خشک و یا مرطوب عادت کند.به هوای آلوده شهری در کل مقاوم است.درخت نارون ملچ دارای تاجی بزرگ و گرد است که بومی بریتانیای کبیر تا سیبری ست.که اولین بار در آمریکا بعنوان درختی سایبان در پارک ها استفاده شد  که بعلت حساس بودن به بیماری های نارون گسترش پیدا نکرد .گل های کوچک،سبز-قرمزش که در بهار قبل از رشد شاخه ها ظاهر می شود چشمگیر نیستند .بذر ها در ماه های فروردین و اردیبهشت بالغ می شوند زمانیکه برگ ها به بزرگترین سایز خود میرسند.

برای تهیه نهال های سالم و قوی درخت زیبای نارون ملچ لطفا با نهالستان نهال کرج با شماره های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:
لشگری
:09126947735 

صحرایی: 09355161163
مالمیر    :09384398752 
فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران