نهال انگور بیدانه روبی:

این رقم انگور  که از ارقام برتر دنیاست و از ارقام بیدانه می باشد دارای عملکرد بالایی می باشد و بصورت داربستی کشت می شود.نیاز گرمایی کمتری نسبت به دیگر ارقام انگور دارد ولی به محیطی با آفتاب کامل برای رسیدن میوه هایش نیاز دارد. با زهکشی مناسب خاک دارای رشد و بهره وری بهتری خواهد بود.چون بدون دانه است دارای محبوبیت زیادی بین باغداران می باشد و در همه مناطق انگور خیز قابل کشت میباشد.

مشخصات انگور بیدانه روبی: 

این انگور دارای حبه هایی گرد،درشت و بسیار آبدار و شیرین است که رنگی قرمز تا قرمز تیره دارد.

کاربرد انگور بیدانه روبی:

انگور بیدانه روبی مصارفی مانند تازه خوری ،تولید کشمش و سرکه دارد.

زمان رسیدن انگور بیدانه روبی:

زمان رسیدن این انگور میان رس تا دیر رس است که ارقام میان رس آن در اوایل شهریور و ارقام دیر رس در مهرماه می رسد.
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال و بوته های انواع ارقام انگور،مشاوره برای احداث باغ  ، هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

لشگری: 09126947735 

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران