نهال سیب جوناتان: Jonathan apple

سیب جوناتان بومی آمریکاست .که دوره سرمایی 800 ساعت نیاز دارد و در روز به 6تا 8 ساعت به نور خورشید نیاز دارد سیب جوناتان به خشکی مقاوم نیست و به آبیاری کامل نیاز دارد.

مشخصات سیب جوناتان:


با اندازه ای متوسط تا درشت دارای شکلی معمولا گرد و کمی کشیده است که با دمی کمی اندکی بلند کمی ضخیم و خشبی و گودی دم این رقم سیب عمیق و زنگاری ست .پوست سیب جوناتان صاف است با نقطه هایی برروی آن که به اسم جوناتان معروف است رنگ زمینه آن زرد مایل به سبز که پوشش قرمز رنگ تقریبا آنرا پوشانده است.
گوشت سیب جوناتان ترد سفید رنگ و کمی متمایل به زرد است که آبدار با مزه ای کمی ترش  شیرین لطیف و کمی معطر مناسب برای پخت مربا و یا آبمیوه .ر 

زمان رسیدن سیب جوناتان:

سیب جوناتان از ارقام دیررس سیب است که زمان برداشت آن اواخر مرداد و اوایل شهریور است.

ارقام گرده ده سیب جوناتان:

تقریبا 1/3 ارقام جوناتان توانایی خودتلقیحی دارند ولی اگر از گرده ارقام دیگر استفاده شود میوه بهتری خواهیم داشت و برای گرده دهی از ارقام سیب گلدن دلیشیز و رد دلیشیز است.

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال و مشاوره برای احداث باغ  و هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران