سیب فوجی : Fuji apple 

سیب فوجی بومی ژاپن است  که در دهه 1940 ابتدا در ژاپن و در دهه 1960 در سراسر دنیا معرفی شد سیب فوجی از دورگ گیری سیب رد دلیشیز و سیب نه چندان معروفی بنام رالز جانت که شاید رگه های زیبای صورتیش را از این رقم گرفته باشد.با رشدی قوی و پرمحصول با طعمی شیرین 

مشخصات میوه سیب فوجی:


سیب فوجی تقریبا نیمه درشت بوده و تقریبا گرد با پوستی با زمینه زرد و سبز کمرنگ  که با نوارهاییصورتی رنگ پوشیده شده است و گوشتی سفید و آبدار 

زمان رسیدن میوه سیب فوجی:


سیب فوجی  جزو ارقام دیررس بوده  ودر اواخر شهریور ماه می رسد و برای رسیدن به نور کامل خورشید نیاز دارد درنتیجه برای پرورش در کشورهای کم افتاب مثل انگللستان و شمال آمریکا مناسب نمی باشد.

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال و مشاوره برای احداث باغ  و هرس نهال  ، مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها   و نهال سیب فوجی لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران