نهال بادام فالسا بارس:

این رقم بادام منشا ایتالیایی داردو جزو ارقام دیرگلده است ولی زمان رسدن میوه ان متوسط است و در اواخر شهریور زمان برداشت آن است.

مشخصات بادام ایتالیایی فالسا بارس:

این رقم بادام دارای  پوست میوه چوبی میوه سنگی است و طعم مغز آن نسبتا خوب است.و رنگ مغز آن قهوه ای روشن و درصد مغز 33تا 39 %

باروری بادام ایتالیایی فالسا بارس:

مشخصه و مزیت این رقم بادام خودسازگاری و خودباروری ان است با عملکردی خوب که اواخر تابستان زمان برداشت میوه آن است.
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال و مشاوره برای احداث باغ  و هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران