دراسنای پرچمی:درخت اژدها:دراسنای قرمز   Dracaena marginata

دراسنای پرچمی یا مارگیناتا یک گیاه جذاب با برگ های ضخیم و شاخه های رنگی ست که بعضی مواقع بنام درخت اژدها هم نامیده می شود یک گیاه بسیار عالی برای نگهدای و رشد در محیط خانه است چرا که نگهداری آن بسیار ساده است.که زادگاهش افریقای استوائی،در هوای آزاد و زادگاهش به درختان تنومندی تبدیل می شوند،سریع الرشد و نگهداری انها ساده،برگها بلند کشیده ،گیاهان جوان برای کاشت گروهی بسیار مناسب هستند،نسبت به عوامل نامساعد جوی و محیطی تا حدودی مقاوم هستند،ولی بهتر است در نور کافی نگهداری گردند.این گیاهان همچنین به خشکی مقاوم است با ریشه های قوی و پرپشت که نگهداری آن را در محیط خانه آسان می کند.بعضی مواقع بصورت تک ساقه رشد میکنند و بعضی اوقات بصورت ساقه های دوتایی در یک گلدان هستند.درخت اژدها بهترین رشد را در نور متوسط دارد ولی در کمی سایه هم بخوبی زنده می مانند گیاه تخت شرایط نوری کم دارای رشد کند تری می شود .هیچوقت گیاهتان را تخت نور زیاد یا مستقیم خورشید قرار ندهید چون دچار برگ سوزی می شود.گلدانی را انتهاب کنید که درای زهکشی خوبی باشد و جای کافی برای رشد ریشه های پهناور این گیاه داشته اشد.نیاز کودی کمی دارد و سالی دوبار و یا شروع بهار کفایت میکند بشرط اینکه آزاد سازی کود در خاک را کنترل کنید. آبیاری گیاه را هنگامی انجام دهید که نصف خاک گلدانتان خشک شده باشد.

تعویض گلدان دراسنای قرمز:

چون این گیاه دارای رشد کندی است هردو تا سه سال نیاز به تعویض گلدان دارد ولی بهتر است که هر ساله خاک فشرده آن را با خاک تازه عوض کنید.البته طوری که به ریشه گیاه صدمه نزنید.

تکثیر دراسنای پرچمی از طریق نوک ریشه:

تکثیر و افزایش دراسنای قرمز از طریق قلمه های نوک ریشه بسیار آسان است که برای خرده فروش ها و پرورش دهندگان بسیار کاربردی می باشد که حدود سه هفته طول میکشد تا جوانه بزند البته استفاده از هورمون های ریشه زایی ضروری است.
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران