دراسنا بلالی:Dracaena fragrans

 دراسنای بلالی بومی آفریقا بوده و مانند دیگر گونه های دراسنا دارای نگهداری آسان در آپارتمان می باشد که دارای عادت رشدی تک ساقه است که بعد از رشد در نوک ساقه ایجاد ساقه جدید میکند.که دارای برگ های پهن که در مرکز زرد و در لبه های خارجی زرد رنگ است.

دراسنا بلالی گیاهی مناسب برای کارخانجات ، دفاتر صنعتی ، تولیدی بوده ،رشد ان در سرزمین اصلی و در هوای ازاد به ۴ متر میرسد،مانند دیگر گونه های دراسنا با قطع جوانه انتهایی میتوان گیاه را دو یا سه شاخه و زیباتر نمود،در نور بیشتر نوارهای سفید رنگ برگ جلوه بهتری دارند،گیاهان جوان برای کاشت گروهی با گیاهان دیگر مناسب است.

دراسنای بلالی طبق تحقیقات ناسا بعنوان گیاهی برای فیلتر آلودگی هوا شناخته شده است و نگهداری آن بسار ساده است چون گیاهی است بسیار مقاوم اگر از نظر آبیاری و یا  نور مورد بی توجهی قرار گیرد همچنان به زندگی خود ادامه می دهد هرچند آبیاری زیاد ویا قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید از زیبایی آن می کاهد.

واریته های دراسنای بلالی:


دراسنای بلالی دارای گونه های مختلفی است که از لحاظ شکل و نوع برگ ها متفاوت هستند.

1- Dracaena fragrans massangeana

Dracaena fragrans lindenii-2

Dracaena fragrans victoria-3

گلدهی دراسنای بلالی:

دراسنای بلالی در عادت رشدی خود در مناطق بومی قابلیت گلدهی دارد ولی در محیط آپارتمانی گلدهی ندارد و زیبایی آن بخاطر برگ هایش است.

تکثیر گیاه دراسنای بلالی:

تکثیر دراسنای بلالی از طریق قلمه انتهایی:

تکثیر دراسنای بلالی بسیار ساده با استفاده از قلمه ساقه انتهایی در بهار یا تابستان امکان پذیر است.زمانیکه که قلمه را در خاکی سبک کاشتید رطوبت خاک و غبار پاشی برگ ها را انجام دهید تا گیاه رشد کند.

تکثیر دراسنای بلالی از طریق خوابانیدن هوایی:

در مورد گیاهانی که دارای ساقه تنومندی هستند میتواند از روش خوابانیدن هوایی نیز برای تکثیر استفاده کنید.

هرس دراسنای بلالی:

برای هرس دراسنای بلالی کافیست برگ های زرد شده پایین ساقه را جدا کنید چون زرد شدن برگ ها ی پایینی بعد از دو تا سه سال طبیعی است چون طول عمر برگ ها دو تا سه سال بیشتر نیست و هرس دیگر قطع کردن انتهای ساقه گیاه بعداز اینکه رشد زیادی کردن میباشد که میتوانید گیاه جدیدی نیز از قلمه ان داشته باشید.


شماره تماس:
09126947735: لشگری

09355161163:صحرایی
09384398752:   مالمیر

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران