گردوی چندلر: Chandler Walnut

                                            

گردوی چندلر را میتوان گفت که چرب ترین مغز گردو را دارد با مغزی بیضی شکل با پوستی نازک  صاف و برنگ سبز تیره این رقم گردو به سرما مقاوم است و میتواند گزینه خوبی برای مناطقی با سرمای زیاد باشد چون دیرگل است و از تلاقی دو رقم پدرو و uc-56-224  بوجود آمده است با عمر اقتصادی بالا یعنی حدود 50 سال درصد محصول آن تا 50 % هم می رسد و جزو ارقام پربار به حساب می آید.

 شماره تماس:

لشگری:09126947735 

صحرایی: 09355161163
  مالمیر    :09384398752 
 

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران