نهال بادام آذرA.H.50

بادام آذر بومی ایران است و از ارقام دیرگل بادام است .از ارقام با عملکرد بالا می باشد.

مشخصات میوه بادام آذر:


بادام آذر دارای پوست چوبی و میوه ای نیمه سنگی است با مزه ای خوب که رنگ مغز آن قهوه ای روشن  است با درصد مغز 38 تا 40 درصد .

زمان رسیدن میوه بادام آذر:


زمان رسیدن میوه بادام متوسط رس است.

باروری بادام آذر:

بادام آذر از ارقام خودناسازگار است که با بادام رقم فرانیس ،سهند،شکوفه و یلدا بارور می شود.
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،نهال ارقام بادام،نهال بادام آذر و مشاوره برای احداث باغ  و هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران