نهال زرد آلو
 

 


 

زردآلو: Prunus armeniaca 

زرد آلو با نام  علمی prunus armeniaca  می باشد و درخت زردآلو در هوای معتدل گرم بهتر از نقاط دیگر رشد می کند در نقاط سرد باید آن را در مقابل آفتاب کاشت. در زمینهای قابل نفوذ و گرم٬بهتر از زمینهای رسی و مرطوب رشد کرده و محصول می‌دهد.درخت زردآلو در سال‌های اول رشد و بخصوص در فصل رشد به آبیاری فراوان نیاز دارند. لازم به توضیح است که آبیاری این گیاه به روش کرت بندی نباید صورت گیرد زیرا هم به ریشه‌ها اجازه تنفس داده نمی شود و هم از طریق تماس مستقیمی که طوقه با آب دارد درخت را بیمار می کند.

نهال زرد آلو - نهال کرج

در باغ زردآلو، فاصله بین این درختان از یکدیگر ۶ تا ۷ متر منظور می گردد پایه های انتخابی برای زردآلو ، بادام و هلو می باشد ولی پایه زردآلو مناسبتر است. تکثیر این گیاه به دو طریق انجام میپذیرد: از طریق کاشت مستقیم بذر از طریق پیوند زدن که شیوه دوم محصول بهتری داده و رواج بیشتری دارد. درخت زردآلو به زخم بسیار حساس است به طوری که در صورت ایجاد کوچکترین زخم، مورد حمله آفات قرار میگیرد. اگر چنانچه پوسته براحتی جدا شود یا اینکه تنه حالت پوکی داشته باشد درخت بیمار است .
زردآلو انواع متفاوتی دارد که از میان آنها به موارد زیر میتوان اشاره نمود:
زردآلو محلی آذربایجان
زردآلو قیسی
زردآلوی شکرپاره درجهان
نهال زردآلوی محلی آذربایجان

   شماره تماس 09126947735 لشگری
 
نهال زرد آلو - نهال کرج
 

زردآلوی پیش رس آذربایجان

زمان رسیدن میوه: نیمه دوم خرداد ماه
عمر اقتصادی: 35 سال
پایه: زردآلوی بذری
نوع مصرف: تازه خوری
تحمل سرمای زمستانی:-20c الی -25c    
نهال زردآلوی قیسی

  شماره تماس 09126947735 لشگری
 
نهال زرد آلو - نهال کرج
 

زردآلوی قیسی

زمان رسیدن میوه: نیمه دوم خرداد ماه
عمر اقتصادی: 35 سال
پایه: زردآلوی بذری
نوع مصرف: تازه خوری
تحمل سرمای زمستانی:-20c الی -25c    
نهال زردآلوی شکرپاره یا درجهان

  شماره تماس 09126947735 لشگری

 
 

زردآلوی شکرپاره درجهان

زمان رسیدن میوه: تیر ماه
عمر اقتصادی: 35 سال
پایه: زردآلوی بذری
نوع مصرف: تازه خوری
تحمل سرمای زمستانی:-20c الی -25c
 

قهوه ای شدن اختلال اصلی زردآلو:


از اختلالات مهم میوه زردآلو یکی قهوه ای شدن زردآلو داخل زردآلو و تجزیه بافت میوه است که باعث کاهش عمر انبارداری زردآلو می شود.
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163
مالمیر    :09384398752 
 
فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران